Technologia produkcji

W ramach innowacyjnej linii technologicznej proces oczyszczania i separacji nasion przebiega trzy etapowo, co pozwala na osiągnięcie wysokiego stopnia oczyszczenia nasion (min 99,98%) oraz dokładną selekcję nasion względem ich parametrów jakościowych. Czyszczalnia Delta 106Pierwszym etapem jest czyszczenie w czyszczalni dokładnego czyszczenia, w której wytrącane są ziarna niedojrzałe i niewybarwione, jak również eliminowane są zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Czyszczenie mechaniczne odbywa się tu na poziomach sit płaskich. Na górnym sicie pozostają zanieczyszczenia grubsze od ziarna, na dolnym sicie zostaje ziarno a drobne zanieczyszczenia przelatują przez nie. Za pomocą aspiracji wyciągane są wszystkie lekkie zanieczyszczenia i pyły. W tak zaawansowanych czyszczalniach, efektywność czyszczenia jest uzyskiwana na skutek połączenia systemu sit z bardzo wydajnym systemem odpylania. 1m² sit skalpujących oddziela największe zanieczyszczenia, następnie dwa rzędy sit wstępnych rozdzielają materiał ponadwymiarowy i dwa rzędy sit czyszczących wydzielą materiał i piasek. Wysoka sprawność działania systemu sit jest zagwarantowana dopasowaną częstotliwością wstrząsania i uzupełniona wydajnym, regulowanym systemem ssania wstępnego i końcowego. Ponadto przeciwbieżne ruchy sit zapewniające spokojną pracę czyszczalni i redukują wibracje. Tryjer Drugim etap oczyszczania ziaren przebiega w tryjerze przeznaczonym do sortowania nasion pod względem kształtu (długości lub owalności). Zastosowanie dwóch cylindrów pozwala na przeprowadzenie jednocześnie dwóch procesów tj. wydzielanie zanieczyszczeń krótkich z materiału podstawowego np. nasiona chwastów oraz wydzielanie materiału podstawowego z mieszaniny nasion różniących się długością. Średnica i głębokość gniazd części cylindrycznej są dobrane w zależności od długości i średniej grubości ziarna do separacji. Tryjer oddziela ziarna krótsze z ziarna okrągłego lub ziarna długiego. Jego główne elementy konstrukcyjne to płaszcze obrotowe w części: sekcji ziaren okrągłych, sekcji ziaren podłużnych. Zanieczyszczone ziarno przez króciec zasypowy wsypuje się do sekcji górnych cylindrów. Obrotowe płaszcze cylindrów górnych oddzielają domieszki obce, dłuższe od materiału okrągłego. Następuje tu selekcja pierwszego stopnia. Następnie przedostaje się do sekcji cylindrów dolnych oddzielających zanieczyszczenia krótsze. Materiał przemieszczając się zostaje poddany drugiej, końcowej selekcji. Stół GrawitacyjnyOstatnim etapem oczyszczania produktów jest stół grawitacyjny służący do oddzielania wszelkiego rodzaju ziaren i produktów ziarnistych o podobnej wielkości, ale ze względu na ich masę wagową (separacja grawitacyjna). Stół Grawitacyjny wykorzystywany jest na końcu linii dokładnego czyszczenia produktów. Urządzenie dzieli produkt na frakcje pod względem masy własnej ziaren i dzięki temu rozdziela je według kategorii jakościowych – do kategorii Premium będą zaklasyfikowane nasiona spełniające wymagane parametry wagowe, świadczące o pełnym rozwinięciu i wykształceniu się ziarna. Produkt przechodzący przez urządzenie zostaje podzielony na warstwy o różnych ciężarach (zgodnie z wcześniejszymi zaprogramowanymi parametrami), co powstaje na wskutek liniowego napędu i tłoczonego powietrza. Na stół grawitacyjny trafią oczyszczone uprzednio w czyszczalni i tryjerze produkty. Cyklofan CF20
Cały ciąg technologiczny połączony jest z systemem aspiracyjnym. Dla zapewnienia maksymalnego odpylania zaprojektowano i uruchomiono Cyklofan Cimbria. Cechuje się on szczególnie wysokim stopniem filtracji pyłu, przekraczającym 99%, przy minimalnym zużyciu energii.
Cyklofan jest kombinacją wentylatora i wysokowydajnego separatora odśrodkowego. Dzięki systemowi tłumienia hałasu skutecznie spełnia wymagania odnośnie emisji hałasu. Zastosowanie innowacyjnego systemu umożliwia bezstopniową regulację wolumenu powietrza i proporcjonalną redukcję zużycia energii. Transport ziarna zapewniają wysokowydajne podnośniki kubełkowe.Podnośnik kubełkowy